Architekt rzeszów

Konserwacja


Działaniem, które umożliwia jak najdłuższe istnienie w niezmienionym stanie obiektów architektury zabytkowej i ich tkanki jest konserwacja. Jako podstawa do ustalenia stanu faktycznego dzieła, wieku i wartości zabytkowej poszczególnych elementów obiektu, zakresu prac, określenia niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu zabiegów konserwatorskich jest jego dokładna inwentaryzacja. Podstawowymi fundamentalnymi zasadami przy konserwacji obiektów zabytkowych jest zasada minimalnej interwencji polegająca na zastosowaniu jak najskromniejszych środków oraz zasada odwracalności interwencji. Wynikiem takiego podejścia jest możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego w każdym momencie do stanu sprzed interwencji. Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów dotyczących obiektów architektonicznych jest właśnie restauracja, rekonstrukcja lub adaptacja. W naszej ofercie znajdą państwo profesjonalne i indywidualne rozwiązania dla każdego obiektu. Współpracujemy z profesjonalistami z dziedziny doradztwa oraz wykonawstwa na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zależy nam na zadowoleniu przyszłych użytkowników.