Architekt rzeszów

Oferta


  • domy jednorodzinne, wielorodzinne
  • budynki użyteczności publicznej
  • budynki przemysłowe i magazynowe
  • budynki zabytkowe ( rozbudowy, modernizacje oraz konserwacje )
  • architektura wnętrz ( projektowanie wnętrz )
  • rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków


Oferujemy projektowanie wspomagane specjalistycznymi programami komputerowymi z rodziny CAD. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń i uzgodnień do projektu budowlanego i wykonawczego oraz załatwianiu spraw formalno – prawnych. Zajmujemy się sporządzaniem kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych umożliwiających uzyskać pozwolenie na budowę. Z nami osiągną państwo najwyższą jakość współpracy projektowej za rozsądną cenę.